تاریخ: ۱۳۹۵/۳/۲۶
گروه کاشی و سرامیک عبدالله پور با برند دانژه +تصویر
رپورتاژ زریان ، گروه کاشی و سرامیک عبدالله پور با برند کاشی دانژه در شهرستانهای بوکان، مهاباد، بانه و امیرآباد نمایندگی فعال راه اندازی کرده است و در شهرهای غرب کشور نمایندگی فعال می پذیرد.

گروه کاشی و سرامیک عبدالله پور در بوکان

شعبه اول    

روبه روی پارک کوی محمدیه

تلفن 04446264040

شعبه دوم

امیرآباد، روبهروی آتشنشانی امیرآباد

تلفن 04446272829

گروه کاشی و سرامیک عبدالله پور در مهاباد

 خیابان دانشگاه آزاد فروشگاه جوان بخش

 تلفن 04442336325

گروه کاشی و سرامیک عبدالله پور در بانه

تپه سوغانان فروشگاه خسروی

تلفن 08734232373