تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱
مجموعه سالن های پذیرایی اهورا +تصویر
برگزاری انواع مراسمات عقدوعروسی و تولد و ختم واقع در بوکان بلوار ساحلی سه راهی عشایر