تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۱۶
ابتکار سقزی ها در ساخت اولین نیروگاه خورشیدی خانگی
پایگاه خبری-تحلیلی زریان؛ در راستای مصوبه وزارت نیرو مبنی برق خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بخش خصوصی، اولین نیروگاه برق خورشیدی با ظرفیت تولید ۵ کیلووات توسط مشترک خانگی سقزی وارد مدار شد.

به گزارش زریان به نقل از برق نیوز، این نیروگاه سومین نیروگاه خورشیدی استان کردستان است که توسط مشترکین خانگی احداث و پس ازنظارت وکنترل لازم بر نحوه ساخت وتجهیزات آن طبق دستورالعمل فنی مربوطه، رسماً به شبکه سراسری متصل شده است.

قرار است پس ازهماهنگی لازم با سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری ایران اولین پرداختی به حساب مالک نیروگاه فوق درپایان اردیبهشت ماه سال جاری واریز شود.

هزینه نصب و بهره‌برداری یک کیلووات سامانه خورشیدی حدود ۵۵ میلیون ریال است و برای یک سامانه ۵ کیلواتی خورشیدی برای واحد‌های مسکونی ویژه مشترکین خانگی، حدود ۲۷۰ میلیون ریال هزینه لازم است که می‌بایست کلاً" توسط متقاضی پرداخت شود. مدت زمان بازگشت هزینه سرمایه گذاری شده توسط متقاضی با توجه به نرخ خرید برق حدود ۴ سال است.

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان به نمایندگی از سازمان بهر ه. وری وانرژی‌های تجدید پذیر پس از تأیید فنی سامانه خورشیدی منصوبه اقدام به عقد قرارداد خرید تضمینی برق با مالک نیروگاه می‌نماید که مدت زمان قرار دادخرید تضمینی برق ۲۰ ساله می‌باشد و مبلغ خرید تولید برق خورشیدی برای سامانه‌های خورشیدی تا ۲۰ کیلووات از قرار هر کیلووات ساعت برق تولیدی ۸ هزار ریال و برای سامانه‌های ۲۰ الی ۱۰۰ کیلووات، ۷ هزار ریال است.